Kontingent

Fastsatt kontingent 2022Treningsavgift 

Knøttefotball 400 kroner pr spiller

Øvrig barnefotball 800 kroner pr spiller


Medlemskontingent    100 kroner pr medlem