Politiattest

Politiattest


Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest. Mer info på Norges idrettsforbunds hjemmeside: Politiattest


Ansvarlig for innhenting av politiattester i Vårsol Idrettslag er Svein-Arne Sivertsen. Kontakt Svein-Arne for å få bekreftelsen som må ligge ved søknaden.  Kontaktinformasjon står her.